Do you own accomodation? Please connect or signup to the system

Terms of Use

Η εκμετάλλευση & η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκει στην Ατομική επιχείρηση ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΝ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ , που εδρεύει στο Δήμο ΧΙΟΥ, T.Κ. 82100, με ΑΦΜ 120299602 , ΔΟΥ ΧΙΟΥ.

Μέσω της ιστοσελίδας www.summer-greece.com προσφέρουμε υπηρεσίες, θέτοντας υπόψη στον πάροχο καταλύματος και στον επισκέπτη τους παρακάτω όρους και τους οποίους υποχρεούνται όχι μόνο να διαβάσει αλλά και να τους αποδεχτεί πλήρως.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις – όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα – ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διατίθενται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (μέσω των διανομέων) online, μέσω οποιασδήποτε κινητής συσκευής, μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του ιστοχώρου μας ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής μας μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας (στο εξής καλούμενα από κοινού "ιστοχώρος") αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων).

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Το summer-greece.com ΔΕΝ είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο ή πράκτορας κρατήσεων και γι’αυτό το λόγο αν επιθυμείτε να κάνετε ερωτήσεις για κάποιο από τα καταλύματα που διαφημίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλώ να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τον ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που βρίσκονται σε κάθε ιστοσελίδα στις καταχωρήσεις.

Μέσω αυτού του ιστοχώρου, διαθέτουμε μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι τύποι σύγχρονων καταλυμάτων (για παράδειγμα, ξενοδοχεία, μοτέλ, hostel και bed&breakfast, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Παραδοσιακές Κατοικίες και συλλογικά "τα καταλύματα") μπορούν να διαφημίσουν τα δωμάτιά τους και μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστοχώρου μπορούν να πραγματοποιήσουν καρατήσεις κατόπιν επικοινωνίας με τα καταλύματα.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους παρόχους των καταλυμάτων. Για αυτό το λόγο, οι πάροχοι των καταλυμάτων έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών και άλλων πληροφοριών που εμφανίζοναι στον ιστοχώρο μας, συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του καταλύματος (Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κλπ). Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε πάροχος καταλύματος διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, Μητρώου Τουριστικής Επιχείρησης - ΜΗΤΕ κλπ) που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή των σχολίων οποιουδήποτε διαθέσιμου καταλύματος.


Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο πάροχος του καταλύματος και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο www.summer-greece.com σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Ο δικτυακός τόπος www.summer-greece.com πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο πάροχος καταλύματος και ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες (εγκυρότητα κλπ) των τουριστικών οδηγών στους οποίους παραπέμπουμε μέσα από το summer-greece.com.
Αυτοί ανήκουν αποκλειστικά στο φορέα που υπόκεινται (Δήμο, Ιδιωτικό φορέα κλπ).

Το summer-greece.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου www.summer-greece.com, ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο πάροχος καταλύματος και ο επισκέπτης έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.summer-greece.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο πάροχος του καταλύματος και ο επισκέπτης έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο www.summer-greece.com.

Στον δικτυακό τόπο www.summer-greece.com,ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος. Διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.summer-greece.com. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.


ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές όπου εμφανίζονται στον ιστοχώρο summer-greece.com, κατ’ επιλογήν των παρόχων των καταλυμάτων, είναι αποκλειστική ευθύνη των παρόχων των καταλυμάτων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ανανέωσή τους. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνονται κατόπιν επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με τους παρόχους των καταλυμάτων.

Τυχόν προφανή λάθη (περιλαμβανομένων τυπογραφικών) δεν είναι δεσμευτικά.

Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες των παρόχων των καταλυμάτων χαρακτηρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να ανεβεί στη σελίδα με τις πληροφορίες του καταλύματος στον ιστοχώρο μας, αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη του για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα του καταλύματος, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από τo summer-greece.com και κατά την απόλυτη ευχέρειά της (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας) στον ιστοχώρο μας ή σε τέτοιου είδους πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από τo summer-greece.com. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε σχόλια, κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν έγκυρα, έγκαιρα, ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Δεν ευθύνεται για α) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, β) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων τιμών και αξιολόγησης) που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, γ) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από το κατάλυμα, δ) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες που υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή ε) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του καταλύματος ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο κατάλυμα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

ΦΟΡΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Εάν η ιστοσελίδα ενός καταλύματος περιέχει φόρμα κράτησης δωματίων, αυτή προστίθεται κατά την εγγραφή του καταλύματος στο Summer-Greece. Είναι στη διακριτική ευχέρια ,του www.summer-greece.com.να απορρίψει κατά την εγγραφή ενός καταλύματος τη φόρμα κρατήσεων που περιέχεται στην ιστοσελίδα του εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η φόρμα κράτησης δωματίων, όπου αυτή εμφανίζεται, είναι κατόπιν σύμφωνης γνώμης του κάθε ιδιοκτήτη καταλύματος και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν. Ο κάθε ιδιοκτήτης φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της.

Το Summer-Greece ουδεμία ευθύνη φέρει για τις τιμές ή την διαθεσιμότητα που εμφαίνονται στη φόρμα κράτησης κάθε καταλύματος και εν γένει για τη διαδικασία κράτησης που ακολουθεί κάθε κατάλυμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.summer-greece.com που υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν στον εν λόγω τόπο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο www.summer-greece.com διατίθενται δε στον επισκέπτη αυστηρά μόνο για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται στον πάροχο του καταλύματος και στον επισκέπτη οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) καθώς και η δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς από τον χρήστη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.summer-greece.com ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από τον ιστοχώρο μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό του ιστοχώρου μας ανήκουν στο www.summer-greece.com

Διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)) του ιστοχώρου μέσω του οποίου διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, εξάγετε, δημιουργήσετε συνδέσμους προς, δημοσιεύετε, προωθήσετε, διαφημίσετε, εντάξετε, εκμεταλλευτείτε, συνδυάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών) ή του εμπορικού μας σήματος χωρίς ρητή γραπτή μας άδεια. Στον βαθμό που θα (εξολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούσατε ή συνδυάζατε το (μεταφρασμένο) περιεχόμενό μας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών) ή που ιδιoποιούσασταν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστοχώρο ή οποιοδήποτε (μεταφρασμένο) περιεχόμενο ή σχόλιο πελάτη, με το παρόν αναθέτετε, μεταφέρετε και αποδίδετε κάθε τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο www.summer-greece.com Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσης δεδομένων).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο summer-greece.com στους διάφορους τόπους της Ελλάδας, ανήκουν κατά πλειοψηφία αποκλειστικά στους δημιουργούς τους και υπόκεινται σε δικαιώματα CreativeCommons με Αναφορά του Δημιουργού ή/και Παρόμοια Διανομή όπως αναφέρεται εδώ ( http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.el ) και εδώ (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el).

Οι πληροφορίες για κάθε τόπο αποτελούν μοναδικά κείμενα που ανήκουν στο summer-greece.com και οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή τους πρέπει να συνοδεύεται με σύνδεσμο αναφοράς στο summer-greece.com.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Οι φωτογραφίες των καταλυμάτων αποτελούν περιουσία του κάθε καταλύματος και αξιοποιούνται από το summer-greece.com για την καλύτερη προβολή του καταλύματος με τη σύμφωνη γνώμη του παρόχου καταλύματος.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η παροχή των υπηρεσιών μας υπόκεινται στο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και σε σχέση με τις υπηρεσίες μας θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια στη Θεσπρωτία, Ελλάδα.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η ελληνική εκδοχή διατίθεται στην ιστοσελίδα μας (επιλέξτε την ελληνική γλώσσα) ή μπορεί να σας αποσταλεί μετά από γραπτό αίτημά σας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Όταν κάνετε εγγραφή στο summer-greece.com σας ζητείται να δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email, στοιχεία πληρωμής.

Μπορεί κάποιες φορές να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, μέσω ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος στο κινητό σας, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Για να ολοκληρώσουμε και να διευκολύνουμε την εγγραφή σας στο summer-greece.com
  • Για τη βοήθεια καταγραφής του καταλύματός σας.
  • Να διαχειριστούμε αιτήματα που έχετε υποβάλει.
  • Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μπορεί να σας στείλουμε ερωτηματολόγια ή να σας προσκαλέσουμε να κάνετε σχόλια για την εμπειρία σας από το summer-greece.com.

Χρησιμοποιούμε επίσης κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να προωθούμε τα καταλύματα και για να προωθούμε, βελτιώνουμε και διευκολύνουμε τις δικές μας υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σε περιπτώσει διοργάνωσης διαγωνισμών που συμμετέχετε ύστερα από ενημέρωση και συμφωνία με το summer-greece.com και τη intelligentshop.

Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία του καταλύματος σας δημιουργηθούν προβλήματα αισθητικής ή άλλα στην ιστοσελίδα μας (πχ κακή ανάλυση ή ακατάλληλα μεγέθη σε φωτογραφίες, ανάρμοστα βίντεο κλπ), τότε θα παρέμβουμε να τα διορθώσουμε και κατόπιν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ BANNER

Αν το κατάλυμά σας έχει επιλεγεί από το summer-greece να προστεθεί στα Προβεβλημένα Καταλύματα με τη «μέθοδο του Banner» και συμφωνείτε, αποδέχεστε να προσθέσετε το διακριτικό σήμα του summer-greece.com στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας σας και όποιες άλλες επιθυμείτε. Το σήμα προστίθεται μέσω του κώδικα που σας δίνεται από το summer-greece και περιέχει σύνδεσμο προς την καταχώρηση του καταλύματός σας στην ιστοσελίδα μας. Η προσθήκη του κώδικα είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στα προβεβλημένα καταλύματα του summer-greece. Η προβεβλημένη καταχώρηση του καταλύματός σας, περιλαμβάνει την τοποθέτηση εικόνας σε εναλλασόμενο banner μαζί με τα υπόλοιπα, περιορισμένου αριθμού, προβεβλημένα καταλύματα που έχουν επιλεγεί από το summer-greece και οδηγεί προς την καταχώρηση του καταλύματός σας στην ιστοσελίδα μας.

Ολοι οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του www.summer-greece.com και του παρόχου καταλύματος ή του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ SUMMER-GREECE.COM

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Αντικείμενο του διαγωνισμού – Διοργάνωση

To www.summer-greece.com διοργανώνει προωθητικές ενέργειες - διαγωνισμούς, ανά διαστήματα, μέσω της ιστοσελίδας http://summer-greece.com, για δωρεάν παραμονή σε διάφορα καταλύματα εντός Ελλάδας.

(στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

2) Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν λογαριασμό στο Facebook. Σε διαφορετική περίπτωση η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/συμμετέχοντα από το διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

3) Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων από τους συμμετέχοντες

Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας θα πρέπει να αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους συμμετοχής, καθώς και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Facebook, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

4) Αποκλεισμός συμμετεχόντων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους συμμετοχής.

γ) Όσοι δεν διατηρούν προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στην ιστοσελίδα Facebook,

δ) Όσοι δεν τηρήσουν σωστά τα βήματα του διαγωνισμού.

ε) Όσοι έχουν δηλώσει αναλυθεί στοιχεία.

στ) Εάν η επικοινωνία με τον συμμετέχοντα δεν αποφευχθεί.

ζ) Όσοι δηλώσουν συμμετοχή μετά το πέρας λήξης του διαγωνισμού.

η) Οι εργαζόμενοι του www.summer-greece.com

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου ή χρησιμοποιήσουν την ως άνω ιστοσελίδα και εφαρμογή του Διαγωνισμού, προκειμένου να διακινήσουν άσεμνο ή προσβλητικό υλικό. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

H διοργανώτρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή οποιαδήποτε παράνομη πράξη των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που τυχόν θα συντελεσθούν κατά τη διενέργεια αυτού.

5) Διάρκεια διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα καθορίζεται κάθε φορά από την ιστοσελίδα http://summer-greece.com. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου (like), καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με το Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του κάθε διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

6) Ο Διαγωνισμός/Προωθητική ενέργεια – Τρόπος συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις αναφερόμενες ενέργειες για να μπουν στην κλήρωση. Με κάθε επιπλέον ενέργεια που πραγματοποιούν, κερδίζουν επιπλέον συμμετοχές

7) Κλήρωση

Οι νικητές του διαγωνισμού, θα ανακηρυχτούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη σελίδα http://summer-greece.com και τη σελίδαhttp://www.diagonismoidwra.gr. Μετά το πέρας λήξης του διαγωνισμού και εντός επτά (7) ημερών, ανακοινώνεται ο νικητής. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει.

9) Παράδοση δώρων

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του νικητή είναι το http://summer-greece.com.

10) Αποποίηση ευθύνης

Μετά την ενημέρωση του νικητή είναι αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου να συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος για τη διαθεσιμότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Το summer-greece.com δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το κατάλυμα ή τη διαθεσιμότητα.

11) Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων - Ευθύνη

Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής), ή να αλλάξει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στην αποστολή των δώρων του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook στην οποία θα διενεργηθεί ο Διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή υποστηρίζει τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

12) Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks).

Το summer-greece.com δεν φέρει καμιά ευθύνη για τους υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε εξωτερικές σελίδες.
Για δική σας προστασία όμως όλοι οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε σελίδες στο facebook είναι σε πρωτόκολλο https:// περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο wikipedia για το τι ακριβώς σημαίνει.

 

13) Συμμετοχή διαγωνισμών.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί που συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.

 

14) Αποδοχή των όρων - Συναίνεση.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς που διεξάγονται στη σελίδα http://summer-greece.com, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στη διοργανώτρια την ανέκκλητη άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.